لینک خود را کوتاه کنید
آمار سایت

تعداد لینک های کوتاه شده : 112,242

بازدید از لینک ها : 1192,265

واریزی به کاربران : 343,000 تومان

enlightenedچگونه کسب درآمد کنیم؟

 

 کسب درآمد از لینک کوتاه

. ابتدا در سایت ثبت نام کنید و شروع به کوتاه کردن لینک کنید، به ازای هر شخصی که از آدرس های کوتاه شده شما بازدید میکند تا 120ریال دریافت کنید ، لینک های خود را در وبلاگ، وبسایت، شبکه اجتماعی و هر جایی که ممکن است شخصی بر روی آن کلیک کند، میتوانید قرار دهید، ادامه... .

 

 

 

%20 از درآمد زیر مجموعه هایتان دریافت کنید.

حداقل سقف پرداخت 5000 تومان

2500 تومان پاداش عضویت  ادامه ... .