لینک خود را کوتاه کنید
آمار سایت

تعداد لینک های کوتاه شده : 11992

بازدید از لینک ها : 119553

واریزی به کاربران : 214,000 تومان

enlightenedچگونه کسب درآمد کنیم؟
1. ابتدا در سایت ثبت نام کنید و شروع به کوتاه کردن لینک کنید.
2. به ازای هر شخصی که از آدرس های کوتاه شده شما بازدید میکند تا 120ریال دریافت کنید، ادامه... .
3. لینک های خود را در وبلاگ، وبسایت، شبکه اجتماعی و هر جایی که ممکن است شخصی بر روی آن کلیک کند، میتوانید قرار دهید، ادامه... .

%20 از درآمد زیر مجموعه هایتان دریافت کنید.

حداقل سقف پرداخت 5000 تومان

2500 تومان پاداش عضویت  ادامه ... .