25000 ریال پاداش عضویت فقط برای 100 کاربر اول

همینطور که از عنوان مطلب پیداست برای استارت و شروع کار 25000 ریال پاداش عضویت برای 100 کاربر اول سایت در نظر گرفته شده که به موجودی کاربران عزیز سایت افزوده میشود .

کاربران میتونند از این مبلغ برای تبلیغ سایت یا محصول خود استفاده کنند و یا بعد از رسیدن به سقف برداشت درخواست برداشت کنند .