طرح هدیه روزانه سایت 3

از این لحظه به مدت 10 ساعت نرخ بازدید و درآمد برای کلیک روی لینکها از 20 ریال به 250 ریال افزایش پیدا کرد .