افزایش نرخ جذب زیرمجموعه به 20%

جهت رضایت و همکاری بیشتز کاربران سایت نرخ معرفی به 20%  افزایش پیدا کرد ، کاربران عزیز میتونند در پنل کاربری خود از بنرهای سایت استفاده کنند .

با تشکر